Opus magnum

 Opus magnum

Twórcza Iskra Marzeń


Opus magnum

 

W swych postanowieniach do końca

Swojego życia planuje dotrwać,

Tak by ostatecznie oczekiwania ojca

Zawieść zawodząc przed ołtarz

Tą która zdołała dotrwać

Ze mną do czasu pandemii,

Który na zawsze wszystko zmieni

Oprócz łączącej nas chemii,

Którą jesteśmy na zawsze połączeni,

Tworząc nierozerwalny system,

Który przetrwa każdą bitwę.

My to jednostki wybitne,

Które tworzą miłosny łańcuch,

Wiążący nasze życie w opus magnum.


Mariusz Ryś  - poeta amator, który od paru lat próbuje obserwacje współczesnego świata przekuć w utwory literackie. W latach 2010 – 2015 studiował historię  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Następnie kontynuował naukę na doktoracie w latach 2015–2018. W czasie studiów doktoranckich napisał liczne artykuły na temat związków językowych polsko-czeskich  w okresie XIII-XV w.  Jedną z autorek tego konkursu poznał w 2017 roku przy okazji . Wtedy też powstał jego pierwszy artykuł w monografii naukowej Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo red. S. Cygan, Kielce 2017 dotyczący głównych kontrowersji wokół czasu, miejsca powstania oraz bohemizmów w tekście Bogurodzicy. Po trzech latach wraca z nowymi obserwacjami dotyczącymi otaczającego go świata. 


Komentarze