szpital

Cykl: Liryczna zabawa słowami... będąca rozrywką, do której często wracamszpital

światła wariatów
na oddziale
zaświeciły

bez przecinków
i kropek
jedynie

dwukropek nową
próbuje rozpocząć
farsę

remontując w
ruinie żelazny
szpital


21.01.2017