E-inwokacja

E-inwokacja

Inicjatywa Twórcza Iskra Nadziei 


E-inwokacja

Sieci! Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś wielkość twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo hulam po tobie.
Internecie, co ludzi bronisz przed zarazą
I wspólnotę ratujesz! Ty co świat zakażon
Niebezpieczny kadrujesz z jego całym ludem!
Mnie więźnia w domingu ratujesz jakimś cudem
(Gdy ja spod maseczki z trudem wielkim oddycham
W rękawiczkach między osobami przemykam
Gdy strach i nadzieja mieszają mi się w głowie
Jak mam dystans zachować kiedy ludzi mrowie),
Wciąż marzę by powrócić na Sieciowe łono
Internecie, jesteś  krainą utęsknioną
Do tych czatów grupowych, do tych postów nowych,
Szeroko na facebooku w błysk rozpowszechnionych;
Do tych maili i powiadomień odebranych
Buźkami i fotkami hojnie wzbogacanych.
Gdzie digitalny hiperlink przynosi radość
Gdzie youtuberski plik wprawia w wielką wesołość
Gdzie już prawie wszystko można załatwić online
Z e-narzędziami ubarwić profilu design

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski – pracownik naukowy i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Szczecińskim. Jego zainteresowania badawcze, to: pedagogika kultury, studia kulturowo-edukacyjne, metodologia badań jakościowych i choreologia. Uczy takich przedmiotów, jak metodologia badań społecznych, metody badań pedagogicznych i teoria animacji kultury. Ma na koncie liczne monografie autorskie i zbiorowe pod redakcją naukową. Wśród publikacji pod redakcją indywidualną znajdują się między innymi Proces wychowania tanecznego w środowisku wiejskim, Etnopedagogia taneczna w okresie transformacji. Więcej tytułów książkowych znajduje się tutaj: https://ped.usz.edu.pl/instytut/struktura/prof-dr-hab-dariusz-kubinowski/

Komentarze