Zachwyt...

Zachwyt...

Inicjatywa Twórcza Iskra Nadziei


Zachwyt...

Tkliwością  dotykać
cudów  misternych  Matki  Ziemi...

Zachwycić drzewem mijanym
w pośpiechu
człowiekiem idącym  obok
ptaków  świergotem i ...
dostrzec słońca  promień
igrający  w  gałęziach  drzew

 Zadziwić  się...

Zachwycić  uśmiechem
na twarzach  mijanych  mimo woli
kwiatami w ogrodach wabiącymi  motyle
perłami  rosy po deszczu na trawie
i ... ufnym  spojrzeniem dziecka...

... Jeszcze  się  tylko  umieć  zachwycić ...

Krystyna Pilecka - mieszkanka Koszalina, członkini Związku Literatów Polskich, kanclerz Krajowego Bractwa Literackiego SPK w Koszalinie. Autorka tomików poezji, opowiadań i książek dla dzieci. W 2009 roku nagrodzona przez prezydenta miasta Koszalin za tworzenie  oraz upowszechnianie kultury. Lubi bawić się słowem. Kocha ludzi. A... najbardziej kocha dzieci i poezję. 

Komentarze