***Dziś - świat... zamknięty

 ***Dziś - świat... zamknięty

Twórcza Iskra Marzeń


***


Dziś -  świat...  zamknięty

a ja wciąż słyszę  pieśń

twoją  pieśń  sprzed  lat

Pieśń  Sekwany...

Śpiewam  moją  pieśń

płynąc pluskiem  fal

za mną wieków  dzieje 

i historia  lat...

 

- Szepty ciche słyszysz ? 

Głos  unosi  w  dal...

Lata  burzliwe - słoneczne  dni

romantyzm, miłość  i  krwawe łzy...

Wędrowców noszę  na grzbiecie  fal

cicha, cierpliwa, zapatrzona  w  dal

 

Melodie  płyną  głębiną  wód

gniewem, radością,  zielenią  pól...

Tobie  dziś  śpiewam  cichym  

pluskiem  fal

słów  moich  szepty  wiatr

niesie w dal...

 

To  wieków  dzieje

łzy, radość  i  żal

To wieków  dzieje  wiatr  niesie...

Wiatr  niesie  w dal...


Krystyna Pilecka - mieszkanka Koszalina, autorka tomików poezji dla dorosłych i dzieci, członkini koszalińskiego oddziału Związku Literatów Polskich. 


 

 

Komentarze