Konstruktor

 Konstruktor

Twórcza Iskra Marzeń


Konstruktor


Plan na życie mam dziś prosty

Konstruuje z ludźmi nowe mosty

Do naszej nowej lepszej przyszłości

W której nie będzie już pandemii

A życie nasze wróci do korzeni

…………………………………………….

Powrócimy kiedyś wszyscy ocaleni

Czując na sobie światło słonecznych promieni

Konstruując nowe wersy pod wpływem weny


Mariusz Ryś  - poeta amator, który od paru lat próbuje obserwacje współczesnego świata przekuć w utwory literackie. W latach 2010 – 2015 studiował historię  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Następnie kontynuował naukę na doktoracie w latach 2015–2018. W czasie studiów doktoranckich napisał liczne artykuły na temat związków językowych polsko-czeskich  w okresie XIII-XV w.  Jedną z autorek tego konkursu poznał w 2017 roku przy okazji . Wtedy też powstał jego pierwszy artykuł w monografii naukowej Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo red. S. Cygan, Kielce 2017 dotyczący głównych kontrowersji wokół czasu, miejsca powstania oraz bohemizmów w tekście Bogurodzicy. Po trzech latach wraca z nowymi obserwacjami dotyczącymi otaczającego go świata. 

Komentarze