Słowo

Słowo

 Twórcza Iskra Marzeń


Pomysłodawca: Leszek Dembek.


Mirosława Kucharska - mieszkanka Choszczna. Malarstwem zajmuje się amatorsko. Kolory życia, to wernisaż, który 9 kwietnia 2011 roku w Choszcznie, w kawiarni Promenada był jej oficjalnym startem w świat sztuki malarskiej. Jest autorką ilustracji do tomów wierszy: re-vers dla e-lizy Leszka Dembka i piąte koło u słowa... Zenano Lacha-Ceraszyńskiego. 

Komentarze